TS. Trần Phan Lam Sơn – Nhà nghiên cứu có nhiều trích dẫn của năm 2016

TS. Trần Phan Lam Sơn, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu về stress phi sinh học ở thực vật của Trường đại học Tôn Đức Thắng, được liệt kê trong danh sách Highly Cited Researchers 2016 trong chuyên ngành: Plant & Animal Science.

 

Workshop của các chuyên gia giáo dục Phần Lan

Sáng ngày 15/11/2016, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi Workshop với công ty FCG International (Phần Lan) về việc hợp tác xây dựng Trường quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS). Buổi workshop lần này đã tập trung vào thảo luận sâu và làm việc sâu giữa các chuyên gia Việt Nam và Phần Lan về thiết kế chương trình giảng dạy và mô hình Trường quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS).

 

TS. Thái Hoàng Chiến – “Most Cited European Journal of Mechanics - A/Solids”

TS. Thái Hoàng Chiến, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DCM), có công bố bài báo “Isogeometric analysis of laminated composite and sandwich plates using a new inverse trigonometric shear deformation theory” trên tạp chí quốc tế ISI European Journal of Mechanics, A/Solids (impact factor là 2.453 theo ISI và chỉ số H-index là 62 theo SJR).

 

TS. Mujahid Abbas – Nhà nghiên cứu có nhiều trích dẫn của năm 2016

Highly Cited Researchers của Thomson Reuters là một danh sách hàng năm công nhận các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu trong các ngành Khoa học và Khoa học xã hội từ khắp nơi trên thế giới. Danh sách của năm 2016 tập trung vào các thành tựu nghiên cứu hiện đại: chỉ có những bài báo được trích dẫn cao trong các tạp chí Khoa học và Khoa học xã hội được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Web of Science (Web of Science Core Collection) trong suốt thời gian 11 năm được khảo sát từ năm 2004 - 2014. Bài báo được trích dẫn cao (Highly Cited Papers) được định nghĩa là những bài báo có thứ hạng thuộc top 1% bởi số trích dẫn cho các lĩnh vực và năm xuất bản trong Web of Science. Những dữ liệu lấy được từ Essential Science Indicators℠ (ESI).

 

4 đại học Việt Nam có công bố quốc tế nhiều nhất

Theo thống kê của Scopus (Cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới) từ tháng 1 đến tháng 10-2016, Việt Nam có 4 trường đại học có bài báo công bố quốc tế nhiều nhất.

 

Đại học Tôn Đức Thắng đứng hạng cao trong bảng xếp hạng của Scopus

Scopus - Cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới của Hà Lan thống kê 29.000 tạp chí uy tín hàng đầu thế giới, tổng số công bố quốc tế của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tính từ tháng 1.2016 đến ngày 17.10.2016, được xếp hạng thứ hạng cao trong cả nước (296 bài).

 

Ab Initio Investigation of O-H Dissociation from the Al-OH2 Complex Using Molecular Dynamics and Neural Network Fitting

Thông tin tác giả: TS. Lê Minh Hưng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (COMCHEM).

Tên bài báo: Ab Initio Investigation of O-H Dissociation from the Al-OH2 Complex Using Molecular Dynamics and Neural Network Fitting

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế ISI The Journal of Physical Chemistry A (impact factor là 2.693 theo ISI và chỉ số H-index là 174 theo SJR).

 

A Novel Multiple Fuzzy Clustering Method Based on Internal Clustering Validation Measures with Gradient Descent

Thông tin tác giả: TS. Lê Hoàng Sơn, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DDS).

Tên bài báo: A Novel Multiple Fuzzy Clustering Method Based on Internal Clustering Validation Measures with Gradient Descent

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế ISI International Journal of Fuzzy Systems (impact factor là 1.095 theo ISI và chỉ số H-index là 19 theo SJR).

 

A Parallel Strategy for the Logical-probabilistic Calculus-based Method to Calculate Two-terminal Reliability

Thông tin tác giả: ThS. Nguyễn Phạm Hải Đăng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DDS).

Tên bài báo: A Parallel Strategy for the Logical-probabilistic Calculus-based Method to Calculate Two-terminal Reliability.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế ISI Quality and Reliability Engineering International (impact factor là 1.191 theo ISI và chỉ số H-index là 37 theo SJR).

 

Text analytics in industry: Challenges, desiderata and trends

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Lê Minh, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DDS).

Tên bài báo: Text analytics in industry: Challenges, desiderata and trends

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế ISI Computers in Industry (impact factor là 1.287 theo ISI và chỉ số H-index là 67 theo SJR).

 

Trang 1 / 11