HRT dependent performance and bacterial community population of granular hydrogen-producing mixed cultures fed with galactose

Thông tin tác giả: TS. Gopalakrishnan Kumar, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (SREM).

Tên bài báo: HRT dependent performance and bacterial community population of granular hydrogen-producing mixed cultures fed with galactose.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Bioresource Technology (impact factor là 4.494 theo ISI và chỉ số H-index là 171 theo SJR).

 

TS. Trần Phan Lam Sơn – Nhà nghiên cứu có nhiều trích dẫn của năm 2016

TS. Trần Phan Lam Sơn, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu về stress phi sinh học ở thực vật của Trường đại học Tôn Đức Thắng, được liệt kê trong danh sách Highly Cited Researchers 2016 trong chuyên ngành: Plant & Animal Science.

 

A critical review on issues and overcoming strategies for the enhancement of dark fermentative hydrogen production in continuous systems

Thông tin tác giả: TS. Gopalakrishnan Kumar, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (SREM).

Tên bài báo: A critical review on issues and overcoming strategies for the enhancement of dark fermentative hydrogen production in continuous systems.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI International Journal of Hydrogen Energy (impact factor là 3.313 theo ISI và chỉ số H-index là 134 theo SJR).

 

Combustion kinetics of wet-torrefied forest residues using the distributed activation energy model (DAEM)

Thông tin tác giả: TS. Bạch Quang Vũ, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (SREM).

Tên bài báo: Combustion kinetics of wet-torrefied forest residues using the distributed activation energy model (DAEM).

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Applied Energy (impact factor là 5.613 theo ISI và chỉ số H-index là 82 theo SJR).

 

Workshop của các chuyên gia giáo dục Phần Lan

Sáng ngày 15/11/2016, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi Workshop với công ty FCG International (Phần Lan) về việc hợp tác xây dựng Trường quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS). Buổi workshop lần này đã tập trung vào thảo luận sâu và làm việc sâu giữa các chuyên gia Việt Nam và Phần Lan về thiết kế chương trình giảng dạy và mô hình Trường quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS).

 

TS. Thái Hoàng Chiến – “Most Cited European Journal of Mechanics - A/Solids”

TS. Thái Hoàng Chiến, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DCM), có công bố bài báo “Isogeometric analysis of laminated composite and sandwich plates using a new inverse trigonometric shear deformation theory” trên tạp chí quốc tế ISI European Journal of Mechanics, A/Solids (impact factor là 2.453 theo ISI và chỉ số H-index là 62 theo SJR).

 

TS. Mujahid Abbas – Nhà nghiên cứu có nhiều trích dẫn của năm 2016

Highly Cited Researchers của Thomson Reuters là một danh sách hàng năm công nhận các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu trong các ngành Khoa học và Khoa học xã hội từ khắp nơi trên thế giới. Danh sách của năm 2016 tập trung vào các thành tựu nghiên cứu hiện đại: chỉ có những bài báo được trích dẫn cao trong các tạp chí Khoa học và Khoa học xã hội được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Web of Science (Web of Science Core Collection) trong suốt thời gian 11 năm được khảo sát từ năm 2004 - 2014. Bài báo được trích dẫn cao (Highly Cited Papers) được định nghĩa là những bài báo có thứ hạng thuộc top 1% bởi số trích dẫn cho các lĩnh vực và năm xuất bản trong Web of Science. Những dữ liệu lấy được từ Essential Science Indicators℠ (ESI).

 

Comparative study on the thermal degradation of dry- and wet-torrefied woods

Thông tin tác giả: TS. Bạch Quang Vũ, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (SREM).

Tên bài báo: Comparative study on the thermal degradation of dry- and wet-torrefied woods.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Applied Energy (impact factor là 5.613 theo ISI và chỉ số H-index là 82 theo SJR).

 

The Use of an Ontotrigger for Designing the Ontology of a Model Maturity Capsule

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT).

Tên bài báo: The Use of an Ontotrigger for Designing the Ontology of a Model Maturity Capsule.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (impact factor là 0.24 theo ISI và chỉ số H-index là 28 theo SJR).

 

Efficient mining of class association rules with the itemset constraint

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Thị Thùy Loan, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT).

Tên bài báo: Efficient mining of class association rules with the itemset constraint.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Knowledge-Based Systems (impact factor là 2.947 theo ISI và chỉ số H-index là 55 theo SJR).

 

Trang 1 / 12