Tin mới

Chiều ngày 8/12/2016, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DEMASTED) đã tổ chức buổi seminar về “Thu hút tài trợ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)” nhằm hướng dẫn giảng viên, nghiên cứu viên của Trường về cách xin tài trợ nghiên cứu khoa học từ Quỹ NAFOSTED một cách hiệu quả.

Chương trình học bổng